Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Opisana polityka prywatności to pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy oraz w jaki sposób i do czego je wykorzystujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest: AMZ Przemysław Zabel, ul. Wiosny Ludów 31 64-500 Szamotuły, biuro@amz.com.pl

Z Administratorem, można skontaktować się, pisząc na adres poczty tradycyjnej: ul. Wiosny Ludów 31 64-500 Szamotuły, lub mailowo: biuro@amz.com.pl

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii Państwa danych (art. 15 RODO lub — jeśli ma to zastosowanie — art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO),

usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Mogą się Państwo z nami kontaktować, jeśli chcą Państwa skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których informacja poniżej) mogą Państwo wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych w zależności od podejmowanych przez Państwa działań.

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

Obsługa Państwa zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

Umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Państwa zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną.

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu prowadzenia z Państwem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Państwa zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.

Jak długo?

Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub — jeśli umowa nie zostanie zawarta — do upływu okresu dochodzenia roszczeń.

Do upływu okresu dochodzenia roszczeń — zobacz ostatnią tabelę tej sekcji — lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgłoszenie

(w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej).

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo?

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będą Państwo otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Państwa po stronie internetowej, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo?

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie uwzględnimy Państwa preferencji dotyczących korzystania ze strony w pracach nad jego rozwojem.

PROFILOWANIE

W ramach strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możecie być Państwo zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Państwa treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Państwo korzystają, będą bardziej dostosowane do Państwa i Państwa potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszają się Państwo po stronie – a więc np. to, ile czasu spędzają Państwo na danej podstronie. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd strony oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

  • zapamiętywania Państwa sesji
  • statystycznych
  • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym, jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą się Państwa zapoznać wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty na stronie.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:

  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Państwa dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Są to:

  • Zewnętrzny podmiot świadczący usługi marketingowe.
  • Zewnętrzny podmiot świadczący usługi hostingowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak osiągnąć
dobrostan?
Dobry sen to luksus, na który zasługujesz Otul się Kaszmirem.
?