0

Lekkie, wysokiej jakości kołdry z bogatym wnętrzem.

Szyjemy kołdry od 30 lat. Wiemy, pod jakimi materiałami śpi się najlepiej i jakie posłużą na lata. Sprawdź, na czym polega różnica.

Jakie kołdry Cię interesują?

amz kołdry

Poduszki, które wiedzą, jak się dopasować.

Wyżej, niżej czy prawie na płasko – dobierz poduszkę, dzięki której będziesz spać tak, jak lubisz. Sprawdź naszą ofertę.

Jakiej poduszki szukasz?

amz poduszki

Babies, dla dzieci od pierwszych chwil.

Nie zapomnieliśmy o najmniejszych śpiochach! Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, stworzyliśmy specjalne produkty dla dzieci już od pierwszych dni życia.

Jakie produkty Cię interesują?

Inne produkty dla komfortowego snu
i wypoczynku.

Poszerzyliśmy ofertę, by zapewnić jeszcze więcej
wygody naszym klientom. Sprawdź, co przygotowaliśmy.

Jaki produkt Cię interesuje?

amz inne produkty

Dziękujemy, że wybieracie Państwo nasz sklep internetowy. Dokładamy wszelkich starań, żeby chronić Państwa prywatność. Opisana polityka prywatności to pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy oraz w jaki sposób i do czego je wykorzystujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spis treści:

 • JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
 • KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
 • JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
 • KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 • JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 • W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 • W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Serwis – sklep https://www.amz.com.pl/sklep/ prowadzony przez AMZ Przemysław Zabel, ul. Wiosny Ludów 31 64-500 Szamotuły

Konto — zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu https://www.amz.com.pl/sklep/

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy — serwis https://www.amz.com.pl/sklep/ w ramach które są świadczone usługi

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług, na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto w serwisie https://www.amz.com.pl/sklep/

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych jest: AMZ Przemysław Zabel, ul. Wiosny Ludów 31 64-500 Szamotuły, biuro@amz.com.pl

Z Administratorem, można skontaktować się, pisząc na adres poczty tradycyjnej: ul. Wiosny Ludów 31 64-500 Szamotuły, lub mailowo: biuro@amz.com.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy imię, nazwisko, telefon, adres e-mail oraz ustanowione przez Państwa hasło.

2. Dane niezbędne do realizacji zamówienia nie wymagające zgody, ale wymagające potwierdzenia regulaminu.

Dane niezbędne do wykonania przez nas usługi realizacji zamówienia. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail

3. Usługi niewymagające założenia Konta, ale wymagające zgody

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez https://www.amz.com.pl/sklep/  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy: dane niezbędne do realizacji transakcji i przesyłek:

–   Podmioty świadczące usługi kurierskie i przewozowe
–   System płatności elektronicznych oraz bank
–   Zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe
–   Podmiot świadczący usługi hostingowe serwisu

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności, oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach, danych finansowych (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, oraz historii finansowej).

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo mogą Państwo dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia (Prywatność) po zalogowaniu do Serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielili w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem marketingu naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a) wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 2. b) Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c) wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
 4. d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. e) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwa prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak — z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań — nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24 h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Państwa ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania Państwo zrezygnowali.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych należących do https://www.amz.com.pl/. Używając stron https://www.amz.com.pl/ użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas ciasteczek, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

https://www.amz.com.pl/ używa ciasteczek, aby strony działały szybciej, dopasować treści i w celu zbierania statystyk. Używając ciasteczek, nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Jak osiągnąć
dobrostan?
Dobry sen to luksus, na który zasługujesz Otul się Kaszmirem.
?